Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

Σ

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
Κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο (1946-1949), μεγάλο μέρος των μαχών έλαβε χώρα στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί, το πεδίο –μεγάλοι ορεινοί όγκοι– αλλά και η γειτνίαση με τα κομμουνιστικά κράτη της Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας δημιουργούσαν συνθήκες ευνοϊκές για τον κομμουνιστικό Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). Για τον κυβερνητικό Εθνικό Στρατό (ΕΣ) ήταν πολύ δύσκολο να εγκλωβίσει και να καταστρέψει τις δυνάμεις του ΔΣΕ, οι οποίες μπορούσαν να αμυνθούν σε ευνοϊκό έδαφος και στην ανάγκη να αποχωρήσουν πέρα από τα σύνορα και να επανέλθουν σύντομα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εξαιρετικά σκληρός και παρατεταμένος αγώνας, που επέφερε τεράστιες υλικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Παράλληλα, οδήγησε σε μετακίνηση μέρους των τοπικών πληθυσμών, τόσο εξαιτίας των ίδιων των συγκρούσεων, όσο και λόγω της απόφασης του επίσημου κράτους να τους απομακρύνει, προκειμένου να περιορίσει τις δυνατότητες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για ανεφοδιασμό και στρατολόγηση. Η πληθυσμική αιμορραγία της περιοχής τερματίστηκε με το τέλος του πολέμου. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από το τέλος του 1948 για την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους βελτίωσε σε κάποιο βαθμό την κατάσταση. Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν ήταν πλήρης: η περιοχή δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως από τις δημογραφικές επιπτώσεις της τρομερής αυτής αναταραχής.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΘΙΚΗΣ  ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

κ

Ο Γράμμος, τόπος μοναδικής φυσικής ομορφιάς, κατέχει ταυτόχρονα κεντρική θέση στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, κυρίως κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης, αλλά και του σπάνιου περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.
Συγκεκριμένα, το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης επιδιώκει:
  • να καταγράψει την ιστορία της περιοχής και τα ιστορικά κατάλοιπα που βρίσκονται σε αυτήν,
  • να ενθαρρύνει τη γνωριμία των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών, με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό της περιοχής του Γράμμου,
  • να αποτελέσει βήμα για τη διενέργεια συναφούς επιστημονικής συζήτησης,
  • να διευκολύνει την πρόσβαση σε αρχειακό υλικό,
  • να προωθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε έναν τόπο όπου έλαβαν χώρα σημαντικά ιστορικά γεγονότα,
  • να αναδείξει το φυσικό πλούτο του Γράμμου και της ευρύτερης περιοχής.
Απώτερος στόχος του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης είναι να συμβάλει στην εθνική συμφιλίωση και στην ανάπτυξη του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου