Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

συνέβη ή συνέβει; συνέβη(ορθογραφία)

συνέβη ή συνέβει; συνέβη
Δεν έχουμε παλιά υποτακτική που πρέπει να γυρίσουμε το -η σε -ει. Έτσι γράφεται και ο αόριστος τών αποβαίνω (απέβη),επιβαίνω (επέβη), μεταβαίνω (μετέβη), προβαίνω (προέβη), υπερβαίνω (υπερέβη), παραβαίνω (παρέβη), παρεμβαίνω(παρενέβη), επεμβαίνω (επενέβη).

1 σχόλιο: