Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

συνέβη ή συνέβει; συνέβη(ορθογραφία)

Συνέβη ή συνέβει; Συνέβη
Δεν έχουμε υποτακτική που πρέπει να γυρίσουμε το -η σε -ει. Είναι οριστική  αορίστου β .  Όμοια και τα: επιβαίνω (επέβη), μεταβαίνω (μετέβη), προβαίνω (προέβη), υπερβαίνω (υπερέβη), παραβαίνω (παρέβη) κτλ.

5 σχόλια: