Άσκηση
Γράφω τα παρακάτω σε μορφή δεκαδικού αριθμού και σε μορφή κλάσματος:

5 δέκατα ................... ...................

12 εκατοστά ................... ...................

8 χιλιοστά .................. ...................

125 εκατοστά .................. ...................

8 εκατοστά .................. ..................
Γράφω και διαβάζω όπως στο παράδειγμα:

1,34 1 μονάδα 3 δέκατα 4 εκατοστά

5,48 ..............................................................................

0,66 ..............................................................................

1,379 ..............................................................................

12,3 ...............................................................................