Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Έκθλιψη Αφαίρεση


 Έκθλιψη
Όταν μια λέξη τελειώνει σε φωνήεν και η ακόλουθη αρχίζει από φωνήεν, συχνά χάνεται το τελικό φωνήεν της προηγούμενης λέξης. Στη θέση του φωνήεντος που χάθηκε σημειώνουμε την απόστροφο (`): το όνειρο-τ` όνειρο, να αρχίσετε-ν` αρχίσετε, με έδειξε-μ` έδειξε, από όλους-απ` όλους.

Αφαίρεση

Όταν μια λέξη τελειώνει σε φωνήεν και η ακόλουθη αρχίζει από φωνήεν, συχνά χάνεται το αρχικό φωνήεν της ακόλουθης λέξης. Στη θέση του φωνήεντος που χάνεται σημειώνουμε απόστροφο (`): που είναι-που `ναι;, μου είπε-μου `πε, θα είμαστε-θα `μαστε.  

Αποκοπή
όταν χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης, μπροστά από το αρχικό σύμφωνο της επόμενης. Στη θέση του φωνήεντος που αποκόπηκε σημειώνεται απόστροφος (`): φέρε το=φέρ` το, κόψε το=κόψ` το.
1. Ναγράψετετι έχουν πάθειοι λέξεις,έκθλιψη, αφαίρεση,ήαποκοπή:
μ’ αρέσει :___________ κλείστ’ την: ______________

το ’δα :___________ τ’ όργανο :_______________

γράψτ’ το :___________ του ’πε : _______________

να ’γραφα:___________ φώναξ’ τους: _____________

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Κάνω τις προσθέσεις και αφαιρέσεις κάθετα 

Κάνω τις προσθέσεις και αφαιρέσεις κάθετα.

 

1,285 + 2,05
3,27 + 0,583
31,4 + 22,383
30,08 + 6,073
0,108 + 078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,27 – 2,584
7,200 – 3,25
6,77 – 0,033
25,46 – 13,52
27,23 – 0,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

Δ Μ δ ε Δ Μ δ ε χ
3 4 , 5 2 4 8 , 5 7 3
+
2 3 , 4 6 - 2 5 , 3 6 1
-----------------------------------
-----------------------------------------------
5 7 , 9 8 2 3 , 2 1 2


Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς, εργάζομαι όπως στην πρόσθεση και την αφαίρεση των ακεραίων όπου οι Μονάδες μπαίνουν κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες, οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες και οι Χιλιάδες κάτω από τις Χιλιάδες.
Τώρα για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς βάζω και τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά.
  • Η υποδιαστολή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στήλη.
  • Η πρόσθεση και η αφαίρεση γίνονται κανονικά, όπως έχουμε μάθει (με κρατούμενα ή χωρίς).
  • Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τώρα "κατεβάζουμε" την υποδιαστολή στο αποτέλεσμά μας.

Δ Μ δ ε Δ Μ δ ε χ
3 5 , 2 3 4 5 , 6 7 5
+
2 4 , 4 6 - 2 2 , 4 6 4
------------------------------------------
----------------------------------------------
5 9 , 6 9 2 3 , 2 1 1

Παραδείγματα:
23,2 + 42,32 = ;
43,31 + 4,52 = ;

Τοποθετώ την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή. Στις κενές θέσεις μπορώ να βάλω το 0.

2 3 , 2 0
+
4 2 , 3 2
----------------------------------------------------------------------------
6 5 , 5 2


4 3 , 3 1
+
0 4 , 5 2
---------------------------------------------------------------------------
4 7 , 8 3

Όταν προσθέτω (ή αφαιρώ) δεκαδικό αριθμό με ακέραιο τότε εκτός από μηδενικά στις κενές θέσεις βάζω και μια υποδιαστολή μετά τις μονάδες του ακέραιου. Π.χ.: 123 + 4,3 = ;

1 2 3 , 0
+ 0 0 4 , 3
---------------------------------------------------------------------------
1 2 7 , 3Τα παραπάνω ισχύουν και για προσθέσεις και αφαιρέσεις με κρατούμενα. Π.χ.: 265,92 + 72,4 = ;
image